“ ทำไมต้องบริดจสโตน ”

พันธกิจของเรา คือ มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่นิยามความเป็นบริดจสโตน พร้อมที่จะขับเคลื่อนเราให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลก ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางและยางรถยนต์

“ ทำไมต้องบริดจสโตน ”

พันธกิจของเรา คือ มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่นิยามความเป็นบริดจสโตน พร้อมที่จะขับเคลื่อนเราให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลก ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางและยางรถยนต์