การจําแนกตามลักษณะของดอกยาง

16 กรกฎาคม 2564

การจําแนกตามลักษณะของดอกยาง


 
 
• ดอกละเอียด (Rib Patern) 

ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแถวยาวตามแนวเส้นรอบวงยาง 
คุณลักษณะ 
• ความต้านทานต่อการหมุนต่ำ 
• เกาะถนนดี ป้องกันการลื่นไถลไปทางด้านข้างดี 
และให้รถทรงตัวได้ดี
การใช้งาน 
• ใช้ทุกตําแหน่งล้อ วิ่งบนทางเรียบ 

•ดอกบั้ง (Lug Pattern)

ลักษณะ 
• เป็นดอกผสมระหว่างดอกละเอียด และดอกบั้ง 
โดยดอกละเอียดจะอยู่ตรงกลาง 
และดอกบั้งจะอยู่บริเวณไหล่ยางทัง 2 ข้าง 
คุณลักษณะ 
• ป้องกันการลื่นไถลทางด้านข้าง 
ซึ่งทําให้การยึดเกาะถนน และการทรงตัวได้ดี 
ทําให้การขับเคลือนและการหยุดรถดี
การใช้งาน 
• เหมาะสมกับยางรถบรรทุกที่ใช้ได้ทั้งบนถนนเรียบ 
และถนนขรุขระปานกลาง 


 

 
 

• ดอกผสม (Rib-Lug Patern) 
ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแนวขวางกับเส้นรอบวงยาง  
คุณลักษณะ 
• ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลือน และการหยุดรถดี 
• ให้แรงกรุยสูงบนถนนขรุขระ
การใช้งาน 
• เหมาะสมกับตําแหน่งเพลาขับของรถบรรทุก 
ที่ใช้ในสภาพถนนขรุขระมาก 
(OFF-THE-ROAD TIRE)  

ดอกบล็อค (Block Pattern)

ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแถวยาวตามแนวเส้นรอบวงยาง 
คุณลักษณะ 
• ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และการหยุดรถดี 
• ให้การยึดเกาะถนนโดยเฉพาะทางลาดชันได้ดี 
และให้รถทรงตัวได้ดี การใช้งาน
การใช้งาน 
• เนื่องจากดอกยางลึกจึงเหมาะสมกับรถบรรทุกที่วิ่งระยะไกลด้วยความเร็วปกติ 
• ใช้กับสภาพถนนเรียบ เส้นทางตรง 
เหมาะสําหรับตําแหน่งเพลาขับรถบรรทุก 


 

การจําแนกตามลักษณะของดอกยาง

16 กรกฎาคม 2564

การจําแนกตามลักษณะของดอกยาง


 
 
• ดอกละเอียด (Rib Patern) 

ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแถวยาวตามแนวเส้นรอบวงยาง 
คุณลักษณะ 
• ความต้านทานต่อการหมุนต่ำ 
• เกาะถนนดี ป้องกันการลื่นไถลไปทางด้านข้างดี 
และให้รถทรงตัวได้ดี
การใช้งาน 
• ใช้ทุกตําแหน่งล้อ วิ่งบนทางเรียบ 

•ดอกบั้ง (Lug Pattern)

ลักษณะ 
• เป็นดอกผสมระหว่างดอกละเอียด และดอกบั้ง 
โดยดอกละเอียดจะอยู่ตรงกลาง 
และดอกบั้งจะอยู่บริเวณไหล่ยางทัง 2 ข้าง 
คุณลักษณะ 
• ป้องกันการลื่นไถลทางด้านข้าง 
ซึ่งทําให้การยึดเกาะถนน และการทรงตัวได้ดี 
ทําให้การขับเคลือนและการหยุดรถดี
การใช้งาน 
• เหมาะสมกับยางรถบรรทุกที่ใช้ได้ทั้งบนถนนเรียบ 
และถนนขรุขระปานกลาง 


 

 
 

• ดอกผสม (Rib-Lug Patern) 
ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแนวขวางกับเส้นรอบวงยาง  
คุณลักษณะ 
• ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลือน และการหยุดรถดี 
• ให้แรงกรุยสูงบนถนนขรุขระ
การใช้งาน 
• เหมาะสมกับตําแหน่งเพลาขับของรถบรรทุก 
ที่ใช้ในสภาพถนนขรุขระมาก 
(OFF-THE-ROAD TIRE)  

ดอกบล็อค (Block Pattern)

ลักษณะ 
• ดอกยางและร่องยาง 
จะเป็นแถวยาวตามแนวเส้นรอบวงยาง 
คุณลักษณะ 
• ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และการหยุดรถดี 
• ให้การยึดเกาะถนนโดยเฉพาะทางลาดชันได้ดี 
และให้รถทรงตัวได้ดี การใช้งาน
การใช้งาน 
• เนื่องจากดอกยางลึกจึงเหมาะสมกับรถบรรทุกที่วิ่งระยะไกลด้วยความเร็วปกติ 
• ใช้กับสภาพถนนเรียบ เส้นทางตรง 
เหมาะสําหรับตําแหน่งเพลาขับรถบรรทุก