บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award)

12 ตุลาคม 2565


บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award)
จากไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะคู่ค้าที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคม

คุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


[กรุงเทพฯ] (12 ตุลาคม 2565) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จากความมุ่งมั่น ใน "เจตจำนง" และ "กระบวนการทำงาน" ของบริดจสโตนที่เชื่อมโยงกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนแก่สังคมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นด้านการเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ


ทั้งนี้ บริดจสโตน ได้รับการยอมรับจากไทยเบฟเวอเรจในฐานะบริษัทคู่ค้าที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานซึ่งให้ความสำคัญและตระหนักถึง “ความยั่งยืน” ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขาย อาทิ “การให้บริการยางหล่อดอกเรเดียล” ซึ่งบริดจสโตน มุ่งมั่นตั้งใจสร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการใช้ยางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการใช้นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อทำให้โครงยางเดิม นำกลับมาใช้งานได้อีก ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ทั้งหมด และโครงการ “No Single - Use Plastics” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมจัดทำถังแยกขยะตามประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้บริดจสโตนยังเป็นองค์กรที่ยืนหยัดด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของตลาดยางรถยนต์ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นเพื่อตอบทุกโจทย์ของสังคมแห่งการเดินทาง การันตีด้วย “ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม” ด้านคุณภาพสินค้า การจัดส่ง ระบบการซื้อขาย ความยั่งยืน และโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ไทยเบฟเวอเรจได้กำหนดไว้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนด้วยการบริหารงานภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าที่หลากหลาย และการดำเนินงานซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปด้วยกันกับไทยเบฟเวอเรจรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
# # #


เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย
บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ขอขอบพระคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวภัทรวัลลิ์ ขันทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2381

Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด โทร. 02-949-2857บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award)

12 ตุลาคม 2565


บริดจสโตน คว้ารางวัล Business Partner Award 2022 (Platinum Award)
จากไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะคู่ค้าที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่สังคม

คุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


[กรุงเทพฯ] (12 ตุลาคม 2565) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุนทร ดอกดวง ผู้จัดการส่วนงานอาวุโส ส่วนงานการดำเนินธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จากความมุ่งมั่น ใน "เจตจำนง" และ "กระบวนการทำงาน" ของบริดจสโตนที่เชื่อมโยงกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนแก่สังคมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นด้านการเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ


ทั้งนี้ บริดจสโตน ได้รับการยอมรับจากไทยเบฟเวอเรจในฐานะบริษัทคู่ค้าที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานซึ่งให้ความสำคัญและตระหนักถึง “ความยั่งยืน” ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขาย อาทิ “การให้บริการยางหล่อดอกเรเดียล” ซึ่งบริดจสโตน มุ่งมั่นตั้งใจสร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการใช้ยางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการใช้นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อทำให้โครงยางเดิม นำกลับมาใช้งานได้อีก ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ทั้งหมด และโครงการ “No Single - Use Plastics” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมจัดทำถังแยกขยะตามประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้บริดจสโตนยังเป็นองค์กรที่ยืนหยัดด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของตลาดยางรถยนต์ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นเพื่อตอบทุกโจทย์ของสังคมแห่งการเดินทาง การันตีด้วย “ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม” ด้านคุณภาพสินค้า การจัดส่ง ระบบการซื้อขาย ความยั่งยืน และโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ไทยเบฟเวอเรจได้กำหนดไว้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริดจสโตนด้วยการบริหารงานภายใต้ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าที่หลากหลาย และการดำเนินงานซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปด้วยกันกับไทยเบฟเวอเรจรางวัล Business Partner Award 2022 ประเภทรางวัล Platinum Award จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
# # #


เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย
บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ขอขอบพระคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวภัทรวัลลิ์ ขันทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2381

Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอดีเค ไทย จำกัด โทร. 02-949-2857